-

Menestyäkseen Lapin maaseudun on ajateltava asioita uudella tavalla

0 kommenttia

ProAgria Lapin toiminnan tarkoituksena on edistää maaseudun elinvoimaisuutta. Maaseudun elinvoimaisuus muodostuu hyvin pitkälti siitä, että yritystoiminnan kautta taataan ihmisille mahdollisuus säädylliseen ansaintaan. Maatilat ovat maaseudun elinvoimaisuuden näkökulmasta yksiä keskeisimpiä yrityksiä.

Mikäli maatalous loppuu kylästä, hyvin pian kylä autioituu myös muusta toiminnasta. Samaan hengenvetoon on todettava, että eihän maaseutu ihan näin mustavalkoinen paikka ole, ja toisenlaisiakin esimerkkejä löydämme tästä.

ProAgrian yhtenä keskeisenä tehtävä on tarjota maatiloille asiantuntijapalveluita liiketoiminnan kehittämiseen. Miten saada tuotettua enemmän vähemmällä ja pienemmin kustannuksin, se kai se meillä kaikilla on mielessä. Tämän lisäksi teemme töitä muiden toimialojen yrittäjien kanssa, että tarjoamme asiantuntijapalveluita vesistöjen omistajille.

Näen, että tämän meidän perinteisen tekemisen lisäksi ProAgrian yhtenä keskeisenä tehtävänä on luoda maaseudulla toimiville yrityksille liiketoiminnallisia mahdollisuuksia. Olemmekin viime aikoina selvitelleet uudenlaista rahoitusmallia, joka mahdollistaisi lappilaisille maatiloille kaasuntuotannon käynnistämisen ilman merkittäviä omien pääomien sitomista tai omaisuuden panttaamista.

Olemme myös rakentamassa mallia, jolla voimme tukea koko lappilaisen elintarvikeketjun kehittämistä aina raaka-ainetuotannosta kansainvälisille markkinoille saakka. Emmekä tee näitä yksin, vaan meillä on laaja yhteistyöverkosto, joilla on sama tahtotila, maaseudun elinvoimaisuuden kehittäminen.

Menestyäksemme maakuntana tulevaisuudessa, meidän on ajateltava monia asioita uudella tavalla. Meidän on kyettävä tekemään töitä useilla eri tasoilla ymmärtäen jokaisen tason merkityksen yrittäjän menestymisen eteen. Ei ole olemassa keskitettyjä tai hajautettuja järjestelmiä, on olemassa yhdistelmä niistä. Ei myöskään ole olemassa joko kaupungit tai maaseutu, vaan menestyneet kaupungit tarvitsevat hyvinvoivan maaseudun ympärilleen.

Mutta kaikessa siinä mitä teemmekin, on tärkeä huomata, että me olemme vain työväline teille yrittäjille toimintanne kehittämiseksi. Saamme tekemisemme oikeutuksen kauttanne, tai se jää saamatta. Olkaa aktiivisia suuntaamme, ja tehdään asioita yhdessä. Näen, että meillä on paljon hienoja mahdollisuuksia, mutta samaan aikaan myös paljon hävittävää.

Ota yhteyttä: toimitusjohtaja Johannes Vallivaara, ProAgria Lappi, p. 040 684 5741.