-

Avustukset kalatalouden edistämiseen ja kalatalousalueiden toiminta-avustus

0 kommenttia

Avustukset kalatalouden edistämiseen tulevat haettavaksi 1.1.2024 ja hakuaika päättyy 31.1.2024. Haussa toivotaan käytettävän sähköistä aluehallinnon asiointipalvelua.

Avustusten myöntämisen painopisteinä ovat: 1) kalastusharrastuksen edistäminen, 2) käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpano: kalakantojen ja kalastuksen seuranta- ja säätelytoimet ja vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen sekä 3) kalastuksen valvonnan kehittäminen.

Hakemuksessa kustannukset tulee eritellä riittävällä tarkkuudella, jotta maksatuksessa voidaan todentaa avustushakemuksessa ja maksatushakemuksessa esitetyt kustannukset.

Hakijoiden tulee ottaa huomioon, että samankaltaiselle hankkeelle ei myönnetä avustusta, jos entinen hanke on kesken. Samalla toteuttajalla ei tule olla samanaikaisesti toteutuksessa useita samanlaisia hankkeita vaan entisten hankkeiden tulee olla päättyneitä ennen seuraavan hankkeen alkamista.

Mikäli hankkeen toteutukselle on myönnetty ennakkoa, on suositeltavaa, että heti ennakon käytön jälkeen hakija tekee maksatushakemuksen sen käytöstä.

Hankkeiden keston suhteen kannattaa olla realistinen: ei liian lyhyitä hankeaikoja, jolloin joudutaan hakemaan jatkoaikaa ja ei liian pitkiä hankeaikoja, koska avustusvarojen käytöllä on määräaika.

Lue lisää:

Tiedote avustusten hakemisesta