Osakaskunnat

-

Osakaskuntien sääntöjen vahvistaminen aluehallintovirastossa

Säännöt vahvistetaan aluehallintovirastossa hakemuksesta. Hakemuksessa tulee ilmoittaa ainakin yhteystiedot, johon päätös ja suoritemaksua koskeva lasku voidaan lähettää. Samalla aluehallintovirastolle tulee toimittaa vahvistettavien sääntöjen lisäksi jäljennös osakaskunnan kokouksen pöytäkirjasta ja selvitys päätöksen lainvoimaisuudesta. Hakemus toimitetaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamon Vaasaan ja sen voi toimittaa myös sähköpostilla. Asian käsittelystä peritään aluehallintovirastossa 125 euron suoritemaksu.

Osakaskunnalla on laaja harkintavalta päättää omista säännöistään. Koska osakaskunnat ovat hyvin erilaisia sekä kooltaan että toiminnaltaan, niillä on hyvin erilaisia tarpeita säännöilleen. Käytännössä hyvät osakaskunnan säännöt voivat siten olla hyvin monenlaiset.

 

 

Lisätiedot Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta:

Tarkastaja Anu Lassus, p. 0295 018 793

anu.lassus(at)avi.fi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Vaasa

 

Osastosihteeri Kirsi Mäenpää, p. 0295 018 518

kirsi.maenpaa(at)avi.fi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Vaasa