Osakaskunnat

-

Osakaskuntien sääntöjen vahvistaminen aluehallintovirastossa

Säännöt vahvistetaan aluehallintovirastossa hakemuksesta. Hakemuksessa tulee ilmoittaa ainakin yhteystiedot, johon päätös ja suoritemaksua koskeva lasku voidaan lähettää. Samalla aluehallintovirastolle tulee toimittaa vahvistettavien sääntöjen lisäksi jäljennös osakaskunnan kokouksen pöytäkirjasta ja selvitys päätöksen lainvoimaisuudesta.

Hakemus toimitetaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamon Vaasaan ja sen voi toimittaa myös sähköpostilla. Asian käsittelystä peritään aluehallintovirastossa 130 euron suoritemaksu.

Osakaskunnalla on laaja harkintavalta päättää omista säännöistään. Koska osakaskunnat ovat hyvin erilaisia sekä kooltaan että toiminnaltaan, niillä on hyvin erilaisia tarpeita säännöilleen. Käytännössä hyvät osakaskunnan säännöt voivat siten olla hyvin monenlaiset.

Mallisäännöt Kalatalouden Keskusliitolta

Kalatalouden Keskusliitto on laatinut osakaskunnille mallisääntöjä, jotka auttavat alkuun sääntöjen laatimisessa ja ajantasaistamisessa. Keskusliitolla on myös muita erilaisia malliasiakirjoja osakaskuntatoiminnan tukemiseksi.

Sääntöuudistus on hyvä syy olla myös suoraan yhteydessä joko Lapin Kalatalouskeskukseen tai suoraan Kalatalouden Keskusliittoon tarkempien neuvojen saamiseksi.

Linkki Kalatalouden Keskusliiton osakaskuntasivuille:

 

Lisätiedot Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta:

Tarkastaja Anu Lassus, p. 0295 018 793

anu.lassus(at)avi.fi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Vaasa

 

Osastosihteeri Kirsi Mäenpää, p. 0295 018 518

kirsi.maenpaa(at)avi.fi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Vaasa