Osakaskunnat

-

Osakaskunnan osoitteenmuutos viranomaisille

Yhteisaluelaki 758/89 33 §:

Maanmittauslaitokselle ja aluehallintovirastolle on lähetettävä tiedot hoitokunnan puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta tai toimitsijasta ja hänen varamiehestään sekä heidän osoitteistaan.

Maanmittauslaitokselle ilmoituksen voit tehdä suoraan verkossa maamittauslaitoksen verkkosivuille, sivulle pääset tästä.

Aluehallintoviranomaiselle ilmoitus tehdään Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot:

PL 200
65101 Vaasa
Puhelin 0295 018 450 (vaihde)
Faksi 06- 317 4817
kirjaamo.lansi@avi.fi