Osakaskunnat

-

Osakaskunnan osoitteenmuutos viranomaisille

Yhteisaluelaki 758/89 33 §:

Maanmittauslaitokselle ja aluehallintovirastolle on lähetettävä tiedot hoitokunnan puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta tai toimitsijasta ja hänen varamiehestään sekä heidän osoitteistaan.

Maanmittauslaitokselle ilmoituksen voit tehdä suoraan verkossa maamittauslaitoksen verkkosivuille, sivulle pääset tästä.

Vuoden 2022 alusta lukien on myös aluehallintoviraston nettisivuilta löytynyt lomake osakaskuntien yhteystietojen ilmoittamista varten. Osakaskuntien yhteystietojen ilmoittaminen aluehallintovirastolle perustuu yhteisaluelain 33 §:ään.

Aluehallintovirastoon voit ilmoittaa tiedot lähettämällä yhteystietolomakkeen sähköpostilla: kirjaamo.lansi(at)avi.fi tai

postitse Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston osoitteeseen: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto PL 5, 13035 AVI.

Voit ilmoittaa yhteystiedot myös vapaamuotoisella ilmoituksella joko sähköpostitse tai postitse. Ilmoituksessa täytyy mainita osakaskunnan nimi ja kiinteistörekisterinumero.

Aluehallintovirastoon ilmoitettuja osakaskuntien yhteyshenkilöiden yhteystietoja voidaan luovuttaa pyynnöstä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti. Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointia varten.

Linkki AVI:n sivulle tästä.