Vapaa-ajankalastus

-

Kalastuksenvalvonta

Kalastuksen järjestelyn ja kalavesien hoidon kulmakivenä on toimiva kalastuksenvalvonta. Kalastuksenvalvontaa suorittavat viranomaiset ja valvojakokeen hyväksytysti suorittaneet kalastuksenvalvojat. Kokeen järjestää ja hyväksynnän valvojaksi antaa se ELY- keskus, jonka alueella kalastuksenvalvojan kotipaikka sijaitsee.

Koulutusta kalastuksenvalvojaksi järjestävät Kalatalouden Keskusliitto yhteistyössä maakunnallisten neuvontajärjestöjen kanssa. Lapissa koulutuksen järjestämisestä vastaa Lapin Kalatalouskeskus ry yhteistyössä Kalatalouden Keskusliiton kanssa.

Lapissa järjestettävistä kalastuksenvalvojien koulutustilaisuuksista löydät tietoa Ajankohtaista-sivultamme.

Kalastuksenvalvojalla tulee olla valtuutus ennen kuin hän voi toimia kalastuksenvalvojana. Valtuutuksen antavat osakaskunnat, kalastusalueet tai viranomaiset. Lisätietoa oman alueesi kalastuksenvalvojista saat vesialueen omistajilta.