Elinkeinokalatalous

-

Kaupallinen kalastus

Kalastus on ollut osa suomalaisten toimeentuloa niin kauan kuin meitä on näiden kalaisien vesien rannoilla ollut. Tämän päivän kaupallinen kalastus eli ammattikalastus, on monimuotoista ja kotimainen kala käy hyvin kaupaksi.

Ainoastaan kaupalliset kalastajat saavat myydä saalistaan kalakauppoihin ja -tukkuihin. Voidakseen toimia kaupallisena kalastajana on yrittäjän oltava merkitty ELY-keskuksen ylläpitämään kaupallisten kalastajien rekisteriin.

Pohjoisen vedet tarjoavat hyvät mahdollisuudet kaupallisen kalastuksen harjoittamiseen. Lapin alueelle on viimeisten vuosien aikana saatu uusia ammattikalastajia ja alueella onkin muuhun suomeen verrattuna kaupallisen kalastuksen tulevaisuus suhteellisen hyvin turvattu. Tärkeimmät saaliskalat ovat muikku, siika, ahven, hauki, kuha ja särki.

Lappilaisen aloittavan ja toimivan kaupallisen kalastajan tukena on ovat Euroopan meri- ja kalatalousrahaston kalaleaderit. Lapin maakunnan alueella toimivat Lapin, Perämeren rannikon sekä Kainuun ja Koillismaan kalatalouden toimintaryhmät.

Toimintaryhmien tavoitteena on alueen elinkeinokalatalouden kehittäminen. Ryhmien kautta saa rahoitusta elinkeinokalatalouden kehittämishankkeisiin. Ryhmät myös avustavat kuntia ja kaupallisia kalastajia hakemaan rahoitusta investointeihin.

Kalastusmatkailun investoinneissa avustavat pääasiassa Leader-ryhmät. Kun kyseessä on kaupallinen kalastaja, joka voi saada tukea matkailun harjoittamiseen sivuelinkeinona, hän saa apua kalatalouden toimintaryhmältä.

Kalatalouden toimintaryhmät

Lue lisää kalatalouden pohjoisista toimintaryhmistä, jotka kehittävät elinkeinokalataloutta Pohjois-Suomessa:

 

Katso lisää kaupallisesta kalastuksesta Kalatalouden Keskusliiton sivuilta

Lue lisää