Kalatalousalueet

-

Kalatalousalueet ja niiden tehtävät

Uusi kalastuslaki tuli voimaan 1.1.2016. Sen mukaisesti muodostettiin kalatalousalueet, jotka aloittivat toimintansa vuoden 2019 alussa. Lain mukaan kalatalousalue muodostuu kalataloudellisesti riittävän suuresta yhtenäisestä alueesta. 

Kuka päättää?

Kalatalousalueen päätösvaltaa käyttää yleiskokous. Oikeus kokousedustajaan on osakaskunnilla, osakaskuntiin kuulumattomilla riittävän suurten vesialueiden omistajilla ja valtakunnallisilla kalastusalan järjestöillä.

Rekisteröidyillä alueellisilla ympäristön- tai luonnonsuojeluyhdistyksillä sekä Lapissa saamelaisten kotiseutualueella Saamelaiskäräjillä on yleiskokouksessa oikeus edustajaan, jolla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta. Lisäksi kalatalousalueella on oikeus kutsua yleiskokoukseen asiantuntijoita, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.