-

Hallitukselta esitys kalastuslain 79 pykälän muuttamiseksi

0 kommenttia

Valtioneuvosto hyväksyi 9. lokakuuta kalastuslain muutosesityksen kalastuslain 79 pykälän muuttamiseksi. Esityksen mukaan kalastonhoitomaksun maksuvelvollisuuden yläikärajaa nostettaisiin nykyisestä 64 vuodesta 69 vuoteen.

Muutos toteutettaisiin siten, että ne henkilöt, jotka ovat saavuttaneet vapautuksen maksuvelvollisuudesta ennen lakimuutosta, saisivat säilyttää sen jatkossakin. 

Esitys käsitellään eduskunnassa budjettilakina ja muutoksen on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa.

Lue koko esitys:

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_49+2023.aspx