-

Hallitus vauhdittaa vajaasti hyödynnettyjen kalojen ruokakäyttöä miljoonalla eurolla

0 kommenttia

Valtioneuvosto on hyväksynyt asetuksen miljoonan euron rahoituksesta, joka myönnetään avustuksina yrityksille uusien kalaelintarvikkeiden kehittämiseen. Avustusta voivat hakea kaiken kokoiset ja kaikkien alojen yritykset, jotka haluavat toteuttaa vajaasti hyödynnettyjen kotimaisten kalojen käyttöä lisäävän tuotekehityshankkeen.

Hankehaku aukeaa yrityksille maanantaina 15. maaliskuuta ja päättyy 30. huhtikuuta.

– Tavoitteena on lisätä vajaasti hyödynnettyjen kotimaisten kalojen ruokakäyttöä ja parantaa kalatalousalan työllisyyttä. Myös ilmasto ja ympäristö hyötyvät, koska kotimaisen kalan hiilijalanjälki on alhainen ja kalastus vähentää vesistöjen rehevöitymistä. Kehittämisavustuksella tuetaan myös kotimaisen kalan markkinoiden elpymistä koronakriisin jälkeen, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Vajaasti hyödynnettyjä kalalajeja ovat sellaiset, joiden kalastusta voidaan lisätä kestävästi tai joiden saaliista suuri osa käytetään muuhun kuin elintarvikkeeksi. Tällaisia kaloja ovat erityisesti silakka, kilohaili, kuore, muikku ja särkikalat.

Avustusta voi saada tuotekehityshankkeen kustannuksiin, kuten palkkoihin, kone- ja laiteinvestointeihin sekä asiantuntijapalveluihin. Avustusta ei myönnetä alkutuotannon investointeihin eikä tuotteiden markkinointiin. Avustuksen määrä voi olla enintään 50 prosenttia hankkeen tukikelpoisista kustannuksista, ja korkeintaan 200 000 euroa yritystä kohden. Hankkeet tulee toteuttaa vuoden 2022 loppuun mennessä.

Rahoituksen hakuaika on 15.3.−30.4.2021. Avustushakemukset toimitetaan joko Varsinais-Suomen, Lapin tai Pohjois-Savon ELY-keskukseen, jotka valitsevat rahoitettavat hankkeet valintakriteerien perusteella. Kriteerejä ovat hankkeen uutuusarvo sekä se, kuinka hyvin hankkeen odotetaan lisäävän vajaasti hyödynnettyjen kalojen käyttöä. 

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
neuvotteleva virkamies Timo Halonen, p. 0295 162 411, timo.halonen(at)mmm.fi
erityisasiantuntija Heta Ratasvuori, p. 0295 162 016, heta.ratasvuori(at)mmm.fi