-

Kalastajilla eniten puutteita pyydysten merkinnöissä ja kalastonhoitomaksussa

0 kommenttia

Kalatalouden Keskusliitto teki viime vuoden lopulla 1680 kalastuksenvalvojalle suunnatun kyselyn, johon vastasi 637 kalastuksenvalvojaa. Kyselyn perusteella kalastuksenvalvojat kohtaavat valvontatyössä eniten puutteita pyydysten merkitsemisessä.

Toiseksi ja kolmanneksi yleisimpiä puutteita olivat kalastonhoitomaksun unohtaminen kotiin tai maksamatta jättäminen. Kaikkiaan kalastuksenvalvojat nimesivät 57 eri puutetta, joista valtaosa liittyi kalastuslupiin.

"Tulos ei yllätä", toteaa järjestöjohtaja Risto Vesa Kalatalouden Keskusliitosta.

"Pyydysten merkinnän puutteet ovat Vesan mukaan jo vuosia jatkunut ongelma. Samoin yllättävän monelta kalastajalta tuntuu lompakko jäävän kotiin kalaan lähdettäessä".

Neljännes kyselyyn vastanneista kalastuksenvalvojista oli sitä mieltä, että kalastuksenvalvojilla ei ole riittäviä valtuuksia työnsä kunnolliseen suorittamiseen. Erityisesti he toivoivat lisävaltuuksia tarkastaa kalastajien suljettuja astioita ja reppuja mahdollisten pyyntimitan alittavien saaliiden osalta.

Kalatalousaluepäivillä esiteltävä kalastuksenvalvojien työtä kuvaava kyselytutkimus avaa keskustelun vuonna 2017 laaditun Kalastuksenvalvonnan kehittämissuunnitelman uudistamiseksi.

"Kyselyn tulosten pohjalta vaikuttaa, että kalastuksenvalvontaa pitää viedä ammattimaisempaan suuntaan", kertoo toiminnanjohtaja Vesa Karttunen Kalatalouden Keskusliitosta.

Ammattimainen valvonta vaatii kuitenkin Karttusen mukaan lisää rahaa ja sitä kalastuksenvalvonnasta vastaavilla osakaskunnilla ja kalatalousalueilla ei nykyisen rahoitusmallin vuoksi ole riittävästi.