-

Kalastuslaki päivittyi – kalastonhoitomaksu on maksettava kunnes täyttää 70 vuotta

0 kommenttia

Kalastonhoitomaksun maksuvelvollisuuden yläikäraja nousi 64 vuodesta 69 vuoteen 1.1.2024 lähtien. Muutos toteutetaan siten, että ne henkilöt, jotka ovat saavuttaneet vapautuksen maksuvelvollisuudesta ennen lakimuutosta säilyttävät sen jatkossakin.

Kalatalouden Keskusliitto on tyytyväinen muutokseen, sillä maksulla rahoitetaan kalavesien hoidon suunnittelua ja toimeenpanoa, kalastuksenvalvontaa, osakaskuntien ja kalatalousalueiden toimintaa sekä kalatalousneuvontaa.

"Nykyisin voimassa olevaa kalastuslakia valmistellut työryhmä esitti aikanaan kalastonhoitomaksun osalta maksuvapauden säilyttämistä alle 18-vuotiailla, mutta sitä vanhemmat olisivat kaikki maksuvelvollisia. Kalastonhoitomaksun yläikärajan nosto viidellä vuodella on askel tähän suuntaan", toteaa toiminnanjohtaja Vesa Karttunen Kalatalouden Keskusliitosta.

Kalastuslain mukaisesti onkiminen, pilkkiminen ja silakan litkaaminen ovat kaikille maksuttomia yleiskalastusoikeuksia. Muuta kalastusta harjoittavat 18–69-vuotiaat ovat nyt siis velvollisia maksamaan kalastonhoitomaksun. Kalastonhoitomaksu on 6 euroa yhdeltä, 16 euroa seitsemältä vuorokaudelta tai 47 euroa koko kalenterivuodelta. Kalastonhoitomaksuun sisältyy oikeus kalastaa yhdellä vavalla ja vieheellä.

Kalastonhoitomaksujen kertymä on jäänyt selvästi pienemmäksi kuin kalastuslain uudistusta tehtäessä vuonna 2015 arvioitiin. Kalavesien hoito, kalastuksenvalvonta, osakaskuntien ja kalatalousalueiden toiminta ja kalatalousneuvonta perustuvat suurelta osin kalastonhoitomaksuista kertyviin varoihin ja alan toimijoita on pitkään huolestuttanut kalastajien ikärakenteesta johtuva maksajien määrän ja samalla maksukertymän väheneminen. Maa- ja metsätalousministeriö arvioi noston lisäävän vuotuista kertymää noin miljoonalla eurolla.