-

Kemijärvellä kehitetään kaupallista kalastusta

0 kommenttia

Kaupallisia kalastajia Kemijärvelle -hanke pyrkii turvaamaan kaupallisen kalastuksen jatkuvuuden ja kehittymisen Kemijärvellä. 

Hanke alkoi vuoden 2021 maaliskuussa ja on jatkumassa ensi kesään saakka. Käytännön tavoitteena hankkeella on saada Kemijärvelle uusia nuoria kalastajia tiedottamalla alueen tarjoamista hyvistä mahdollisuuksista harjoittaa kaupallista kalastusta. 

Hanketta hallinnoi ja rahoittaa 10 prosentin osuudella Kemijärven Kehitys Oy. Muu osa rahoituksesta tulee Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Lapin Kalaleaderin kiintiöstä.

Käytäntö ohjaa koulutusta

Hanke ei tyydy pelkkään tiedottamiseen, vaan Kemijärvellä jo toimivat kalastajat opastavat kiinnostuneita käytännössä kalastuksen saloihin.
Samalla mallilla toteutettiin kalastajien rekrytointi- ja koulutushanke Lokan ja Porttipahdan tekoaltaiden ympäristön ikääntyvän ammattikunnan nuorentamiseksi. Hanketta rahoitti Lapin kalatalouden toimintaryhmä.

Lokassa ja Porttipahdassa kokeneet ammattikalastajat kouluttivat uusia kalastajia kahden ja puolen vuoden ajan käytännön kalastukseen. Koulutus erosi perinteisestä mestari-kisällimallista siinä, että kukin vanhempi kalastaja keskittyi omaan erityisosaamiseensa. 

”Ne, joiden erityisalaa olivat esimerkiksi kalan pyytäminen ja pyydysten suunnittelu, ohjasivat varsinaista kalastustoimintaa, kun taas jalostuksen asiantuntijat jakoivat tietouttaan pyytämisen jälkeisestä toiminnasta”, kertoo Lapin Kalaleaderin elinkeinokalatalouden koordinaattori Markku Ahonen.

Kokeneet ammattikalastajat saivat korvauksen opastuksestaan. Samalla tavalla myös Kemijärvellä opastusta tekevien ammattikalastajien koulutustyö korvataan heille.

Nyt Kemijärvelläkin käytössä olevan kalastajien koulutuskonseptin loivat ja kehittivät Lokan kalastajayhteisön osuuskunnan kalastajat. Konsepti on päässyt jopa EU:n parhaiden hankkeiden listalle. Ahonen huomauttaa, että vaikka Lokassa hanke on jo loppunut, jatkaa Lokan kalastajaosuuskunta koulutusta itsenäisesti ilman hanketta ja korvauksia.

”Markkinat vetävät hyvin, joten uusia kalastajia tarvitaan. On kaikkien etu, että opastus jatkuu. Kalakannat antavat myöten sen, että kalastajia voi olla enemmänkin. Asenteet kaupallisessa kalastuksessa ovat muuttuneet, sillä enää ei olla kateellisia kalavesistä. Kalastajat ymmärtävät, että toimitusvarmuus on edellytys sille, että hyvät asiakassuhteet saadaan pidettyä. Toimitusvarmuus taas edellyttää, että kalastajia on tarpeeksi”.

Yksi malli ei sovi kaikkiin vesistöihin

Kemijärvellä on jo saatu hankkeen myötä herätettyä kiinnostusta kaupallista kalastusta kohtaan. Vakavasti kiinnostuneita on useita ja kun talvikausi alkaa, tulee Kemijärvelle kaksi nuorta kalastajaa aloittelemaan kalastusta vanhempien kalastajien opastuksessa.

Ahonen muistuttaa, että kaikki vesistöt ovat erilaisia, joten yhdessä paikassa saatu oppi ei automaattisesti sovi muihin vesistöihin. Siksi on tarve saada vanhemmat kalastajat opastamaan tulokkaita. Tarvetta uusille kalastajille on myös esimerkiksi Miekojärvellä, jossa ovat jo laitoshyväksytyt kalankäsittelytilat Sirkkakoskella. Laitoshyväksytyt tilat ovat kaupallisen kalastuksen toiminnan edellytys.

Vielä parikymmentä vuotta sitten ammattikalastajia pidettiin lähinnä kummajaisina ja elämäntapaintiaaneina, mutta nykyään kaupallinen kalastus on maaseutuelinkeino siinä kuin maatalous ja metsätalouskin. 

Kalastamisella pysyy leivässä, ja ammatin aloittamiseen saa apuja. Lapin Kalaleader esimerkiksi hoitaa aloittamiseen liittyvää byrokratiaa ilman korvausta. Sen kautta voi saada rahoitusta elinkeinokalatalouden kehittämis- ja koulutushankkeisiin. 

”Lisäksi avustamme maksutta kalatalouden toimijoita hakemaan investointitukia Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta. Autamme myös ideoiden hankkeistamisessa, kehittämis-ja koulutushankkeiden tukien hakemisessa ja ilmoittautumisessa kaupallisten kalastajien rekisteriin”, Markku Ahonen sanoo.

Kaupallisen kalastuksen kehittämistä tärkeää on eri kalatalouden toimijoiden vankka yhteistyö.