-

Kesällä on hyvä muistaa, että pyydysten merkintä on pakollista

0 kommenttia

Seisovien ja kiinteiden kalanpyydysten, kuten verkko, katiska, pitkäsiima tai rysä, selvästi havaittava merkintä on pakollista. Kalanpyydysten merkinnän tarkoituksena on parantaa veneilyturvallisuutta ja helpottaa kalastuksenvalvontaa.

Pyydysten merkintä vesiliikenteen käyttämillä alueilla

Kalastusasetuksessa vesialueet jaotellaan vesiliikenteen käyttämiin ja muihin alueisiin. Vesiliikenteen käyttämiä alueita ovat muun muassa väylät (katso kalastus kulkuväylällä sivun alalaidasta), mutta myös muut ominaisuuksiensa puolesta aluksille kulkukelpoiset vesialueet, joilla esiintyy satunnaista enemmän vesiliikennettä. Näillä alueilla pyydys on merkittävä 1,2 m vedenpinnan yläpuolelle ulottuvaan salkoon kiinnitetyllä vähintään 20 cm leveällä ja korkealla neliön muotoisella lipulla. Pintapyydys tulee vesiliikenteen käyttämillä alueilla merkitä kahdella päällekkäisellä lipulla. Lippusalot tulee varustaa vähintään 2 senttimetrin heijastimella.

Pyydysten merkintä muilla alueilla

Vesialueilla, joilla on ilmeistä, että pyydykset eivät haittaa vesiliikennettä tai vesialueen muuta käyttöä, riittää vähäisempi merkintä. Merkki voi olla koho, joka ulottuu vähintään 15 cm pinnan yläpuolelle tai 40 cm pinnan yläpuolelle ulottuva lippusalko. Koho ei saa olla läpinäkyvä. Lippu voi olla muodoltaan neliö tai kolmio, jonka lyhyimmän sivun pituus on vähintään 15 cm. Rapumerralle riittää 5 cm pinnan yläpuolelle ulottuva koho. Vähäisemmän merkinnän alueita ovat esimerkiksi pienet järvet ja lammet ja syrjäiset lahtialueet tai rantojen, karien ja kasvillisuuden läheisyydessä sijaitsevat alueet.

Yli 10 metriä pitkät pyydykset ja jadat on merkittävä molemmista päistä ja tarvittaessa myös haarojen päistä. Pyydysten merkintään käytettävien köysien tulee olla uppoavia tai varustettu painoin.

Lisää tietoa pyydysten merkinnästä löydät Kalatalouden Keskusliiton sivuilta:

Pyydysten merkintä