-

Lausunto Tornionjoen kalastussäännön muutosehdotuksista vuodelle 2022

0 kommenttia

Lapin kalatalouskeskus lausuu seuraavaa Tornionjoen kalastussäännön muutosehdotuksista vuodelle 2022.

Kalastussääntöön ehdotetut muutokset vuodelle 2022 ovat perusteltuja ottaen huomioon saatavilla oleva tutkimustieto ja havainnot rajajokialueen kalastuksen ja kalakantojen nykytilasta.

Jokialueen verkkokalastuksessa käyttöön otettava lohimerkki ja saaliskirjanpito on kannatettava lisäys kalastussääntöön. Se edesauttaa osaltaan (laillisen) lohisaaliin seurantaa apajapaikoilla.

Lippokalastukseen asetettava kookkaita emokaloja koskeva pyyntimitta on oikeansuuntainen Tornionjoen vaellussiikakannan lisääntymisedellytysten turvaamiseksi. Myös lohen punttikalastusrajoitus on havaintojen pohjalta paikallaan siksi, kunnes kalastusmuodon mahdollisesta vaikutuksesta karkuun pääsevien lohien kuntoon on selvityksiin perustuvaa tietoa.

Mielestämme harjuksen kevätrauhoitus leveyspiirin 67°00′N pohjoispuolella on aiheeton. Rauhoitus tuli vuonna 2019, ja tarkoitus oli, että se olisi yksivuotinen. Perusteet kevätrauhoituksen leveyspiirin 67°00′N pohjoispuolella tulisi selvittää ennen kuin rajoituksia vuosittain jatketaan.

Harjuksen kalastus on Muonionjoella (67°00′N pohjoispuolella) kesäkuukausina hankalaa matalan vedenkorkeuden vuoksi. Lisäksi tulisi selvittää muiden kalastuksen säätelytoimet, joilla turvattaisiin harjuksen lisääntyminen.