-

Lausunto Tornionjoen kalastussäännön muutosehdotuksista vuodelle 2023

0 kommenttia

Maa- ja metsätalousministeriö pyysi Lapin Kalatalouskeskus ry:tä lausuntoa Tornionjoen kalastussäännön muutosehdituksista vuodelle 2023.

Lapin Kalatalouskeskus lausuu seuraavaa:

Tornionjoen ja merialueen siikasaaliit ovat pienentyneet 2000-luvulla ja kalojen keskikoko on pienentynyt. Tutkimustiedon perusteella tämän taustalla on mm. suuri kalastuspaine merellä ja kasvanut hyljekanta. Katsommekin, että pelkästään pyyntirajoitukset joessa eivät pelasta vaellussiikaa, vaan samanaikaisesti tulee rajoittaa meripyyntiä pitkänä syönnösaikana ( 5-7 v) ja koko vaellusmatkalla. Jos kuitenkin lippokalastusta joella päätetään rajoittaa, tulee rajoitus olla vuorokausi, sunnuntai-illasta klo 18.00 maanantaihin klo 18.00, kaikilla lippous apajapaikoilla. 

Muutosehdotuksessa esitetään spinnflugakalastuksen rajoituksen ulottamista Suomen ja Ruotsin alueille myös Matkakoskelle. Esitämme, että spinflugakalastus kiellettäisiin kokonaan muutosehdotuksessa esitetyllä alueella. Katsomme, että spinflugakalastus aiheuttaa todistetusti vaurioita nousussa oleviin lohiin, sillä suurin osa tarttuvista kaloista karkaa. Lisäksi pohjaan tarttuvat painolliset vieheet ja painot roskaavat apajapaikkoja. 

Muutosehdotuksien lisäksi haluamme tuoda esille nykyisessä pöytäkirjassa kirjatut Kilpisjärven verkkojen silmäkokomääräykset ja niiden vaikutus kalastukseen ja kalastuksenvalvontaan.

Pöytäkirjan kohdassa 12 esitetään ”ankkuroidun verkon silmäkoon on oltava vähintään 70 mm ja enintään 100 mm kalastuksessa Kilpisjärvellä ja Könkämäenossa Lätäsenon suusta pohjoiseen”. Lisäksi pöytäkirjan kohdassa 20 on säädetty,” että Kilpisjärvessä siian ja hauen kalastus on sallittu 1.10-15.11 välisenä aikana enintään 1,8 metriä korkealla verkolla, joiden silmäkoko on enintään 80 mm”.

Esitämme, että Kilpisjärvessä silmäkokomääräykset poistetaan tai yhdenmukaistetaan siten, että verkonsilmäkoko on 70–100 mm pöytäkirjan 12 ja 20 esitetyissä kohdissa. Katsomme, että Kilpisjärvessä on kolme ympärivuotista rauhoitusaluetta yhteensä noin 3 km². Lisäksi Mallan luonnonpuistoon kuuluu Kilpisjärvestä noin 1,5 km² alue, jossa on myös kalastus kielletty. Nämä alueet turvaavat hyvin kalakannan tulevaisuuden ilman silmäkokorajoituksia.

Lapin Kalatalouskeskus haluaa painottaa, että vesialueiden omistajat ja kalastusoikeuden haltijat tulee ottaa mukaan vuosittain neuvotteluihin päätettäessä Tornion-Muonionjoen kalastuskauden kalastusmääräyksistä.