-

Mika Aikio valittiin Kalatalouden Keskusliiton johtokuntaan

0 kommenttia

Mika Aikio Utsjoelta edustaa Lappia ja koko Pohjois-Suomea Kalatalouden Keskusliiton johtokunnassa vuodet 2023-2025. 

Kalatalouden Keskusliiton johtokunta kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Johtokunnan tehtävinä on muun muassa antaa lausuntoja ministeriöille kalastuksesta, luonnonvarojen käytöstä ja vesistökunnostuksista.

Johtokuntatyö on myös hyvä kanava vaikuttaa yleisesti kalastusasioihin, sillä johtokuntaan kuuluu myös kansanedustajia. Johtokuntatyö on myös verkostoitumista muiden kalataloustoimijoiden ja -vaikuttajien kanssa.

Aikion edeltäjä Kosti Hietala toimi Kalatalouden Keskusliiton johtokunnan jäsenenä kymmenen vuoden ajan.

Mika Aikio on uuden pestinsä lisäksi myös muun muassa Lapin Kalatalouskeskus ry:n hallituksen jäsen ja Tenon kalatalousalueen hallituksen puheenjohtaja.