-

Mitä me teimme vuonna 2023?

0 kommenttia

Lapin Kalatalouskeskus ry toimii maakunnallisena kalatalouden kehittämis- ja edistämisjärjestönä. Toimintamme tarkoituksena on kehittää yhdessä muiden Lapin maakunnan sekä valtakunnan kalatalousalalla toimivien kanssa eri kalastajaryhmien kalastusmahdollisuuksia sekä luonto- ja kalastuselämyksiä.

Lisäksi opastamme osakaskuntia ja kalatalousalueita heidän toiminnassaan ja neuvomme kalastukseen ja kalastuksen järjestämiseen sekä ohjaamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Toisin sanoen - me järjestämme erilaisia tapahtumia, me osallistumme sidosryhmäyhteistyöhön ja me neuvomme, kun joku apua tarvitsee.

Vuoden 2023 aikana olemme perinteisen kalatalousneuvonnan lisäksi järjestäneet tai olimme mukana järjestämässä viittä eri kalastustapahtumaa, joista osa suunnattiin lapsille ja koululaisille ja osa koko perheelle ja kalastuksesta kiinnostuneille. Tapahtumat olivat Rovaniemen Tapionkylässä, Pelkosenniemellä, Rovaniemen keskustassa, Posiolla ja Ranualla. Nämä tapahtumat tavoittivat kaikkiaan noin 660 henkilöä.

Vuonna 2023 toteutimme yhteistyössä Oulun kalatalouskeskuksen / ProAgria Oulun / Oulun maa- ja kotitalousnaisten kanssa Kalastus tutuksi kahden maakunnan markkinaväelle -hankkeen, joka aloitti yhteistyön kahden maamme pohjoisimman kalatalousalueen välillä. Hanke osallistui heinäkuussa Posion Muikkumarkkinoille yhteisosastolla, jolla tarjosimme monenlaista kalatalous- ja kalastustietoutta kävijöille. Muikkumarkkinat keräsivät runsaan määrän kävijöitä kahden markkinapäivän aikana, joten kahden kalatalouskeskuksen ja maa- ja kotitalousnaisten yhteinen osasto toteutui yli odotusten.

Lokakuussa järjestimme Lapin 19. kalatalouspäivät yhteistyössä Lapin ELY-keskuksen ja Ounasjoen kalatalousalueen kanssa. Päiville osallistui 60 kalatalouden ajankohtaisista asioista kiinnostunutta henkilöä. Päivien teemoina olivat TRIWA LIFE -hanke, kalatalousalueiden toiminta, vaelluskalan tulevaisuus Kemijoessa ja Ounasjoessa ja kalastusmatkailu Lapissa tänään. Alustukset ovat luettavissa sivuillamme.

Tapahtumiin saatiin Lapin ELY-keskukselta avustusta kalastonhoitomaksuvaroista.

Olemme olleet yhteistyökumppaneina kalastuksenvalvontakoulutusten organisoinnissa.

Vuoden 2023 aikana olemme olleet mukana Valtakunnallisilla kalatalousaluepäivillä, vesistökunnostuksen webinaareissa, merituulivoiman vuorovaikutusfoorumeissa, Tornionlaakson vesiparlamentissa ja vesistökunnostuksen hankkeessa. 

Nykyisessä modernissa maailmassa olemme huomioineet, että tiedottaminen on tärkeä osa nykyaikaista kalatalousneuvontaa. Kesällä 2023 meillä työskenteli kuukauden ajan kaksi nuorta kesäsomettajaa, jotka viestittivät kalastuksesta nuorille heidän omasta näkökulmastaan. Kesäsomettajien työtä varten perustimme Lapin Kalatalouskeskukselle oman Tiktok-kanavan ja oman YouTube-kanavan. Uusien kanavien myötä saimme someviestintään uutta virtaa ja näkyvyyttä toiminnallemme. Perinteistä viestintää teimme verkkosivuilla, uutiskirjeellä ja tiedotteilla.

Tulevaa vuotta odotamme mielenkiinnolla!