Osakaskunnat

-

Mikä on yhteinen vesialue ja kuka on yhteisen alueen osakas?

Yksityiset vesialueet ovat joko yhteisiä tai pelkästään yhteen kiinteistöön kuluvia. Yhteisellä alueella tarkoitetaan kiinteistörekisteriin merkittyä yksikköä, joka kuuluu yhteisesti kahteen tai useampaan kiinteistöön tietyn perusteen mukaisin osuuksin.

Tilojen osuuksien suuruudet on vahvistettu isojaossa ja myöhemmin tilaa koskevissa kiinteistötoimituksissa. Yhteisen vesialueen osakkaita ovat ne henkilöt, jotka omistavat kiinteistön, jolla on osuus yhteiseen alueeseen.

Mikä on osakaskunta?

Yhteisaluelain 3 §:n nojalla yhteisen alueen osakkaat muodostavat osakaskunnan. Osakaskuntaan ei liitytä, vaan osakaskunnan osakkaaksi tullaan kun henkilö saa omistukseensa kiinteistön, jolla on osuus yhteiseen alueeseen. Osakaskunta on aina olemassa suoraan lain nojalla.

Osakaskunta, jolle on vahvistettu säännöt, on järjestäytynyt osakaskunta. Myös järjestäytymätön osakaskunta on kuitenkin aina olemassa ja se on yhteisaluelain mukaan oikeustoimikelpoinen. Yhteisaluelaki ei edellytä osakaskuntaa järjestäytymään, vaan osakkaat voivat toimia myös järjestäytymättömänä. On kuitenkin suositeltavaa, että osakaskunnat, joilla on säännönmukaista toimintaa järjestäytyvät ja hyväksyvät itselleen säännöt.

Osakaskunta on itsenäinen oikeustoimikelpoinen, joka omissa nimissään kantaa ja vastaa yhteistä aluetta koskevissa oikeusasioissa. Osakaskunta voi myös saada nimiinsä oikeuksia ja tehdä sitoumuksia yhteistä aluetta koskevissa asioissa.

Haluatko vaikuttaa?

Jos omistat kiinteistön, jolla on osuus yhteiseen vesialueeseen ja olet kiinnostunut osakaskuntatoiminnasta hanki opaskirja ”Yhteisen kalaveden osakaskunta”. Se on suositeltava tapa tulla mukaan osakaskuntatoimintaan. Tutustu Kalatalouden Keskusliiton tuotemyyntiin tästä tai ota yhteyttä toiminnanjohtaja Anna-Leena Inkeröön puhelimella 040 5500 527 tai sähköpostilla anna-leena.inkero@lappikk.fi.