-

MMM: Suomi ja Ruotsi sopivat täydennyksiä Tornionjoen tulevan kalastuskauden kalastusmääräyksiin

0 kommenttia

Maa- ja metsätalousministeriö sekä Ruotsin meri- ja vesiviranomainen sopivat Tornionjoen tulevan kalastuskauden kalastusmääräyksistä. Kalastusmääräyksiä on viime vuoteen verrattuna kolmessa asiassa täydennetty. Määräykset tulevat voimaan 1.6.2023.

Lippokalastuskauteen muutoksia

Lippokalastuskaudet (kalastus pitkävartisella haavilla) muuttuu siten, että lohen kalastus lipolla edelleen alkaa 8.6., mutta jatkuu 15.7. saakka. Vasta tämän jälkeen, eli 16.7., alkaa siian lippokalastus. Heinäkuussa lohen lippous kohdistuu kestävällä tavalla pienempään loheen. Siian lippouksen aloituksen myöhentäminen suojelee aikaisin tulevia vaellussiikoja.

Näillä muutoksilla koskialueilla harjoitetaan perinteistä lippokalastusta yhtäjaksoisesti, mikä on matkailun kannalta tärkeää. Viehekalastuksen tavoin lippokalastuksessa sovelletaan viikkorauhoitusta, jonka mukaan lippoaminen on kielletty joka viikko sunnuntaista kello 19.00 Suomen aikaa (18.00 Ruotsin aikaa) maanantaihin kello 19.00 Suomen aikaa (18.00 Ruotsin aikaa).

Muutos noudattelee Lapin Kalatalouskeskuksen antamaa lausuntoa, jossa katsottiin, pelkästään pyyntirajoitukset joessa eivät pelasta vaellussiikaa, vaan samanaikaisesti tulee rajoittaa meripyyntiä pitkänä syönnösaikana ( 5-7 v) ja koko vaellusmatkalla. Kalastusmääräys noudattelee myös ajallisesti Lapin Kalatalouskeskuksen esitystä (sunnuntai-illasta klo 18.00 maanantaihin klo 18.00, kaikilla lippousapajapaikoilla).

Punttikalastus kielletään 10.6. alkaen

Viehekalastus heittopainon avulla (nk. punttikalastus tai spinnflugefiske) on edelleen kiellettyä Kukkolankoskella molemmin puolin valtionrajaa sekä Matkakoskella Suomen puolella 10.6. alkaen. Tämä on suurten ja aikaisin tulevien lohien vahingoittumisten vähentämiseksi.

Valvontahavaintojen perusteella lohet tarttuvat tässä pyyntimuodossa usein suun ulkopuolelta ja merkittävä määrä lohista irtoaa mahdollisesti vahingoittuneina, mitä on syytä välttää arvokkaiden suurten lohien suojelemiseksi. Uutena määräyksenä sovittiin, että myös 40 grammaa painavammat vieheet, jotka voivat tartuttaa lohia ulkopuolelta, ovat kyseisillä koskialueilla kiellettyjä 10.6. alkaen.

Lapin Kalatalouskeskus esitti talvella lausunnossaan tästä asiasta, että spinnflugakalastuksen rajoituksen ulottamista Suomen ja Ruotsin alueille myös Matkakoskelle. Esitämme, että spinflugakalastus kiellettäisiin kokonaan muutosehdotuksessa esitetyllä alueella. Katsomme, että spinflugakalastus aiheuttaa todistetusti vaurioita nousussa oleviin lohiin, sillä suurin osa tarttuvista kaloista karkaa. Lisäksi pohjaan tarttuvat painolliset vieheet ja painot roskaavat apajapaikkoja.  

Muuta

Näiden kahden asian lisäksi Suomi ja Ruotsi sopivat, että kalastusviranomaiset (Suomessa Lapin ELY-keskus) voivat myöntää poikkeusluvan rannalta tapahtuvaan paikallaan pysyvään kalastukseen harrilaudalla, jos kalastava henkilö on liikuntarajoitteinen ja se vaikeuttaa muun viehekalastuksen harjoittamista.

Suomi ja Ruotsi neuvottelevat Tornionjoen kalastusmääräyksistä vuosittain. Tavoitteena on varmistaa, että määräykset ovat riittävällä tasolla suhteessa kalakantojen tilaan ja että kalastus sopimusalueella on kestävää. Neuvottelujen pohjana käytetään Luonnonvarakeskuksen ja Ruotsin maatalousyliopisto SLU:n laatimaa raporttia Tornionjoen kalakantojen tilasta.

Lapin Kalatalouskeskuksen lausunto: